Handledning – teamet får en unik digital lägenhet som är specialanpassad för er

 

När du/ni tecknat ett abonnemang får ni tillträde till ert unika rum på Specialpedagoger Online. Bara ni och er handledare har access. Inloggningen fungerar som rumsnycklar och gäller för 1-6 personer. Genom verktyget kommer ni på ett tidseffektivt och geografiskt oberoende sätt att kunna ta tag i ert aktuella problemområde utan att vara beroende av någon som ska besöka er miljö och träffa de personer som är inblandade eller använda er planeringstid eller konferenstid. Specialpedagoger Online har mångårig erfarenhet och färdiga handlingsplaner för en mängd specialfall inom specialpedagogik. Här får ni tillgång till denna spetskompetens i form av ert abonnemang.

 

I ert digitala rum finns allt material ni behöver såsom malldokument, filmer, presentationer, handledningar och diskussionsunderlag med mera.

 

I det specialpedagogiska abonnemanget ingår handledning, konsultation och uppföljning. Ni har kontinuerlig kontakt med handledaren och upplägget är specifikt för er och det ni efterfrågar. Ni kan teckna långsiktiga mål eller kortsiktiga lösningar, allt anpassat efter ert behov.

 

Högtalare och webbkamera ingår i startpaketet. Det är viktigt att ha bra teknisk utrustning för att verktyget ska fungera så som det är tänkt. Därför är vår kamera en sådan som zoomar in på den som pratar.

 

Vid enskilt ärende, barn eller elev bör vårdnadshavare informeras om att detta arbete pågår, även om vi i specialpedagoger online arbetar med avidentifierade ärenden.

 

Exempel på upplägg under fyra veckor:

 

Vecka 1

120 minuter. Webbaserad uppstart med specialpedagogisk handledning specifikt för utvecklingsområdet.

 

Vecka 2
30 minuter + egen tid. Webbaserad konsultation och vägledning för det specifika utvecklingsområdet. Pedagogerna jobbar enskilt och i grupp med materialet.

 

Vecka 3
60 minuter + egen tid. Webbaserad specialpedagogisk handledning för det specifika utvecklingsområdet. Pedagogerna jobbar enskilt och i grupp med materialet. Alla kan ta del av materialet när tid finns för de enskilda deltagarna.

 

Vecka 4

60 minuter. Webbaserad analys och reflektion.

 

Efter 2-3 månader
30 minuter. Webbaserad uppföljning som planeras enligt överenskommelse.

 

Efter den aktiva handledningen finns möjlighet att teckna ett hyreskontrakt på rummet som då utvecklas till en egen unik lägenhet. I lägenheten är det ni själva i teamet som jobbar vidare. Ni kan när som helst koppla på ett nytt abonnemang eller utbildning. I vårt hus ryms många!

 

Maria Lundmark Specialpedagog AB

Huvudkontor i Hudiksvall  |  info@sppo.se

Copyright © Maria Lundmark Specialpedagog AB. Alla rättigheter reserverade. Producerad av IN VISION

Maria Lundmark Specialpedagog AB

Huvukdkontor i HUDIKSVALL

 info@sppo.se

Maria Lundmark Specialpedagog AB
Huvudkontor i Hudiksvall

info@sppo.se

Copyright © Maria Lundmark Specialpedagog AB. Alla rättigheter reserverade. Producerad av IN VISION