För En Hållbar Utveckling

Process- och Metodhandledning

Abonnemang

För En Hållbar Utveckling

Process- och Metodhandledning

Abonnemang

Handledning - Upplägg inför avtal

 

Handledning ska ta tillvara och lyfta fram styrkan, kreativiteten och de resurser som finns hos individ, grupp och organisation.

Specialpedagoger online har fokus på process- och metodhandledning. 
För att lära nytt behövs utbildning, för att omsätta kunskap i aktiv handling kan handledning behövas som integrerar teori och praktik. 

Vi utgår från Ert och verksamhetens behov, vilket innebär att Ni formulerar Er frågeställning eller det som Ni vill belysa i er Handledning/ Abonnemang. 

Vid enskilt ärende, barn eller elev bör vårdnadshavare informeras om att detta arbete pågår, även om vi i specialpedagoger online arbetar med avidentifierade ärenden. 

I abonnemanget ingår teknisk genomgång, högtalare och webbkamera. Det är viktigt att ha bra teknisk utrustning för att verktyget ska fungera så som det är tänkt 

Handledning

När ni tecknat ett abonnemang får ni tillträde till Ert unika webbaserade arbetsrum. Bara ni och er handledare har access. Inloggningen fungerar som rumsnycklar och gäller för 1-6 personer. 

I ert digitala rum bygger ni tillsammans med handledaren upp en materialbank ni efterfrågar utifrån ert utvecklingsområde, anpassade filmer, handledningar som spelas in vid varje sittning och som finns tillgänglig för samtliga som ingår i abonnemanget, samt diskussionsunderlag som leder processen framåt. 

Tjänster

Med innovativa lösningar erbjuder SPPO/ Specialpedagoger online ett nytt koncept med nya möjligheter.