Vårt digitala hus skapar likvärdiga förutsättningar för livslångt lärande

 – unika rum och verktyg för dig som möter utmaningar i din vardag inom förskola, skola.

 

Specialpedagoger Online har byggt ett digitalt hus på en långsiktig och hållbar grund, så att du får den kompetens som är nödvändig för din verksamhet på individ, grupp och organisationsnivå. Specialpedagoger Online utgår från ditt, din verksamhet, barnets, elevens och er organisations behov. Vi utför pedagogisk kartläggning med er som verktyg och era ögon. I enskilda ärenden arbetar vi med avidentifierade ärende och med er hjälp ser vi barnets funktionsförutsättningar. Genom att fokusera på ett salutogent perspektiv skapar vi förutsättningar för dig, din organisation, avdelning, klass, barnet eller eleven. Vår kompetens vilar på vetenskaplig grund med lång och beprövad erfarenhet från förskola och skola.  Huset fyller därmed alla lägenheter och rum med levande verktyg i nära samarbete med Er.

 

”När vi satte oss ner vid datorn då satte vi igång! Nu börjar tv:n, nu kör vi!”

”Det blev en högre arbetsmoral, sändningen börjar 17.30, ingen tid finns för att hämta kaffe eller vänta på någon, man bara kör!”

”Tidseffektivt och kvalitet – hallelujah!”

”Vår planeringstid hade vi kvar till verkställande av åtgärder och planering”

”Jag tog del av handledningen på bussen hem”

 

Specialpedagoger Online har utvecklat ett unikt digitalt verktyg som fungerar så att du/ni själva kan vända en negativ trend till något spännande och utvecklande, och på så sätt skapa förutsättningar i er organisation till ett livslångt lärande. Med vår konsultation, processhandledning och utbildning i kombination med det unika webbaserade verktyget och plattform är det möjligt. Även föräldrar kan få hjälp av Specialpedagoger Online via Pro Bono.

 

Specialpedagogisk konsultation, handledning och utbildning sker via dator, surfplatta eller smartphone. Det är ett modernt, geografiskt oberoende, miljösmart, enkelt och tidseffektivt sätt för dig och ditt arbetslag att ta del av en efterfrågad tjänst. Ni skapar ett gemensamt synsätt och förhållningssätt, ni hittar styrkor och förenade insatser till en god och hållbar utveckling för individ, grupp och organisation.

 

Specialpedagoger Online arbete utförs på vetenskaplig grund, beprövad erfarenhet och är evidensbaserad.

 

 

Så här fungerar det!

Maria Lundmark Specialpedagog AB

Huvudkontor i Hudiksvall  |  info@sppo.se

Copyright © Maria Lundmark Specialpedagog AB. Alla rättigheter reserverade. Producerad av IN VISION

Maria Lundmark Specialpedagog AB

Huvukdkontor i HUDIKSVALL

 info@sppo.se

Maria Lundmark Specialpedagog AB
Huvudkontor i Hudiksvall

info@sppo.se

Copyright © Maria Lundmark Specialpedagog AB. Alla rättigheter reserverade. Producerad av IN VISION