Konsultation – att hitta lämplig metod för att nå positiva resultat i ert specifika fall

 

Den första kontakten sker i vår lobby och består oftast av rådgivning/konsultation. Under en timme intervjuar Specialpedagoger Online den som vill ha hjälp för att på så sätt ringa in problemet och kartlägga förutsättningarna. Ibland kan en konsultation räcka för att se behovet för dig, barnet/eleven och/eller verksamheten. Men oftast vill besökaren gå längre in i huset.

Under intervjun kan du lyfta frågor kring enskilda avidentifierade ärenden, funderingar kring åtgärder och behov, utveckling av verksamheten eller andra utvecklingsområden.

 

Efter intervjun föreslår Specialpedagoger Online en handlingsplan om det visar sig att konsultationen behöver kompletteras. Handlingsplanen kan bestå i dels ett abonnemang och dels i utbildning.

 

Abonnemanget för handledning ger åtkomst till det unika verktyget för specialpedagoger. 1-6 personer får access till ett specialanpassat digitalt rum, där hjälpmedel och handledning finns tillgängligt. Läs mer om handledning här. (länk till undersida)

 

Utbildningen sker i vårt utbildningsrum och är specialanpassad för det enskilda ärendet, så att pedagogerna som jobbar med barnet/eleven, förskolan/skolan och dess omgivningar, får relevant kunskap som bidrar till framgång. Läs mer om utbildning här. (länk till undersida)

 

Maria Lundmark Specialpedagog AB

Huvudkontor i Hudiksvall  |  info@sppo.se

Copyright © Maria Lundmark Specialpedagog AB. Alla rättigheter reserverade. Producerad av IN VISION

Maria Lundmark Specialpedagog AB

Huvukdkontor i HUDIKSVALL

 info@sppo.se

Maria Lundmark Specialpedagog AB
Huvudkontor i Hudiksvall

info@sppo.se

Copyright © Maria Lundmark Specialpedagog AB. Alla rättigheter reserverade. Producerad av IN VISION