Konsultation

Vad gör vi nu? När behovet dyker upp, kan du med kort varsel söka denna tjänst. En konsultation kan räcka för att se behovet och upptäcka möjligheter för er, barnet och verksamheten.

Konsultation omfattar:
– rådgivning i pedagogiska frågor
– stöd i utveckling av verksamhet
– specialpedagogisk samtalspartner

Upplägg

I konsultationen möter ni specialpedagogen online under 60 minuter. Tillsammans ringar vi in området eller frågeställningen. Under konsultationstiden kan ni lyfta frågor kring enskilda avidentifierade ärenden, funderingar kring extra anpassning eller särskilt stöd, utveckling av verksamheten eller andra utvecklingsområden.

För en hållbar utveckling och fördjupade kunskaper kan Specialpedagoger online tillsammans med er besluta om fortsatt samarbete i form av Handledning eller Utbildning.

Kontaktformulär

Tidsbokning

Skype-möte

Nya möjligheter i verkligheten

Eventuellt fortsatt onlinesamarbete

Boka konsultation

Fyll i dina uppgifter och berätta lite kort om varför du vill boka konsultation.

Vi hanterar och lagrar alla personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR).