SPPO

Systematiskt

Professionellt

Pedagogiskt

Orienterad

Om Oss

Specialpedagoger Online

SPPO/ Specialpedagoger online siktar på långsiktiga lösningar tillsammans med Er som kund men även för behov i Er vardag.

Vårt digitala hus skapar likvärdiga förutsättningar för livslångt lärande.
– unika rum och verktyg för dig som möter utmaningar i din vardag inom förskola, skola.

Maria Lundmark, Specialpedagog/VD

Erbjuder ett salutogent synsätt 

Att tillvarata, lyfta fram styrkan, kreativiteten och resurser som finns hos individ, grupp och organisation 
Med innovativa lösningar erbjuder SPPO/ Specialpedagoger online ett nytt koncept med nya möjligheter! 

Unika tjänster, med egen specialpedagogisk spetskompetens för Er verksamhet vid behov. En modern möjlighet att förebygga, utveckla och effektivisera med er personliga rådgivare, handledare eller föreläsare! 

 

Om Oss