Pro Bono – konsultation för föräldrar till barn med olika funktionsförutsättningar

 

Pro Bono betyder ”i samhällets tjänst”. Specialpedagoger Online erbjuder föräldrar till barn med att få hjälp utan kostnad. Varje månad utses en familj som får kostnadsfri hjälp. Fyll i formuläret och motivera varför just er familj ska få hjälp.

 

  • Hur kan jag hjälpa mitt barn?
  • Utvecklas mitt barn normalt?
  • Är det för tidigt att söka hjälp?
  • Är jag orolig i onödan?
  • Vilka rättigheter och skyldigheter har jag som förälder?
  • Vilket stöd finns?
  • Vart ska jag vända mig?

 

Förskolan och skolan skall arbeta för en tillgänglig utveckling för ditt barn. Som vårdnadshavare är det lätt att bli osäker när kraven som ställs på ditt barn verkar tuffa att nå, kom ihåg att det aldrig är för sent att hjälpa barnet. Var inte rädd att söka hjälp, här finns inga dumma frågor så våga fråga.

 

Specialpedagoger Online utförs med vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet som är evidensbaserad. Vi agerar självklart under sekretess.

 

Ansökan om Pro Bono

maila dina uppgifter

Maria Lundmark Specialpedagog AB

Huvudkontor i Hudiksvall  |  info@sppo.se

Copyright © Maria Lundmark Specialpedagog AB. Alla rättigheter reserverade. Producerad av IN VISION

Maria Lundmark Specialpedagog AB

Huvukdkontor i HUDIKSVALL

 info@sppo.se

Maria Lundmark Specialpedagog AB
Huvudkontor i Hudiksvall

info@sppo.se

Copyright © Maria Lundmark Specialpedagog AB. Alla rättigheter reserverade. Producerad av IN VISION