I Samhällets Tjänst

Pro Bono

I Samhällets Tjänst

Pro Bono

Pro Bono

Specialpedagoger Online erbjuder dig som vårdnadshavare hjälp utan kostnad.

Varje månad utses en familj som får kostnadsfri rådgivning.

Hur kan jag hjälpa mitt barn?
Utvecklas mitt barn normalt?
Är det för tidigt att söka hjälp?
Är jag orolig i onödan?
Vilka rättigheter och skyldigheter har jag som förälder?
Vilket stöd finns?
Vart ska jag vända mig?

Fyll i formuläret och motivera varför just er familj ska få hjälp.

Vi omfattas av s14 kap. 1 § socialtjänstlagen och 29 kap 13 § skollagen. Anmälan till socialnämnden vid kännedom eller misstanke att ett barn far illa.

Tjänster

Med innovativa lösningar erbjuder SPPO/ Specialpedagoger online ett nytt koncept med nya möjligheter.