Handledning/abonnemang - i praktiken

 

 

 

Teknisk genomgång

Vi erbjuder 30 minuter teknisk genomgång innan vi kör igång med vår Handledning/ abonnemang

 

Vecka 1

120 minuter. Webbaserad uppstart med specialpedagogisk handledning specifikt för utvecklingsområdet.

 

Vecka 2
30 minuter + egen tid. Webbaserad konsultation och vägledning för det specifika utvecklingsområdet. Pedagogerna jobbar enskilt och i grupp med materialet.

 

Vecka 3
60 minuter + egen tid. Webbaserad specialpedagogisk handledning för det specifika utvecklingsområdet. Pedagogerna jobbar enskilt och i grupp med materialet.

 

Vecka 4

60 minuter. Webbaserad utvärdering, analys och reflektion.

Maria Lundmark Specialpedagog AB

Huvudkontor i Hudiksvall  |  info@sppo.se

Copyright © Maria Lundmark Specialpedagog AB. Alla rättigheter reserverade. Producerad av IN VISION

Maria Lundmark Specialpedagog AB

Huvukdkontor i HUDIKSVALL

 info@sppo.se

Maria Lundmark Specialpedagog AB
Huvudkontor i Hudiksvall

info@sppo.se

Copyright © Maria Lundmark Specialpedagog AB. Alla rättigheter reserverade. Producerad av IN VISION