Tjänster

Vi är fristående specialpedagoger med många års erfarenhet inom förskola, skola, kommunövergripande elevhälsoteam, barn och ungdoms habiliteringen.

” Vi ser oss som ett ”smörgåsbord” av spetskompetenser.”

Vårt arbete utförs på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet

Tjänster

Med innovativa lösningar erbjuder SPPO/ Specialpedagoger online ett nytt koncept med nya möjligheter.

Ring oss
060-12 20 03