Utbildning – teamet tar del av spetskompetens inom ert unika fall när det passar er

 

Den utbildning som Specialpedagoger Online erbjuder är specialanpassad efter beställarens behov. Utbildningen är webbaserad och inleds med ett utbildningstillfälle då hela arbetslaget samlas i utbildningsrummet för att skapa en samsyn kring teori och praktik, och för att gemensamt inspireras så för en god utveckling. Därefter besöker varje teamdeltagare utbildningsrummet när det passar i den egna planeringen. Handledaren från Specialpedagoger Online finns där för alla.

 

Det är viktigt att ha bra teknisk utrustning för att verktyget ska fungera så som det är tänkt.

 

Vid enskilt ärende, barn eller elev bör vårdnadshavare informeras om att detta arbete pågår, även om vi i specialpedagoger online arbetar med avidentifierade ärenden.

 

Utbildningen kan vara inkörsporten till ett abonnemang. Många upplever att de vill ha kvar den dokumentation och dialog man haft med Specialpedagoger Online och det löser vi enkelt genom att skapa en unik lägenhet med hyresrätt i vårt digitala hus. Till denna lägenhet har 1-6 personer egen nyckel/inloggning.

 

Områden vi har spetskompetens inom:

Didaktik, neuropsykiatri, lekens betydelse för lärande, barnets utveckling, motorik, lärmiljöns utformning för lärande, inspiration, arbetsglädje och motivation, struktur i vardagen, hjälpmedel som underlättar, grupputveckling, lärstilar, specifika funktionsförutsättningar eller någon form av kunskapshinder, tillgänglig utbildning.

 

 

 

Maria Lundmark Specialpedagog AB

Huvudkontor i Hudiksvall  |  info@sppo.se

Copyright © Maria Lundmark Specialpedagog AB. Alla rättigheter reserverade. Producerad av IN VISION

Maria Lundmark Specialpedagog AB

Huvukdkontor i HUDIKSVALL

 info@sppo.se

Maria Lundmark Specialpedagog AB
Huvudkontor i Hudiksvall

info@sppo.se

Copyright © Maria Lundmark Specialpedagog AB. Alla rättigheter reserverade. Producerad av IN VISION