Föreläsning För Er Och Ert Arbetslag, Behovsanpassad Och Skräddarsydd.

Utbildning

Föreläsning För Er Och Ert Arbetslag, Behovsanpassad Och Skräddarsydd.

Utbildning

Utbildning

Vi skapar en nödvändig plattform ett gemensamt synsätt att utgå ifrån. Med denna grund att stå på kan vi göra ett bra jobb tillsammans.

Tillgänglig Utbildning

Öka din förståelse för hur en inkluderande lärmiljö skapar förutsättningar för barnets/ elevens utveckling. Från teoretisk förståelse till pedagogiska konsekvenser och pedagogiska strategier.

NPF

Vi möter många olika barn i förskola och skola. En del har diagnos ADHD eller inom autismspektrat, andra har ingen diagnos men stora svårigheter i sin lärmiljö ändå. Hur möter vi dessa barn och ungdomar på bästa sätt?

Förstå Se Handla

Pedagogiska strategier, insatser och hjälpmedel. Visuellt stöd för att ge och bearbeta information, samtalstekniker med visuellt stöd.

AKK

Alternativ och kompletterande kommunikation. Utifrån barnets/ elevens behov och förutsättningar.  Att kommunicera är en mänsklig rättighet. Alla kan kommunicera men inte tala.

Tjänster

Med innovativa lösningar erbjuder SPPO/ Specialpedagoger online ett nytt koncept med nya möjligheter.