Med Kunden I Fokus

Värdeerbjudanden

Med Kunden I Fokus

Värdeerbjudanden

Värdeerbjudande

Kundcitat Tekniken ett hinder eller en möjlighet? När jag tog kontakt med SPPO var jag orolig att det skulle vara svårt och besvärlig med teknik och uppkoppling. Efter allt stöd, teknisk genomgång så har jag inte en tanke på att vi kör handledning över nätet idag.”  

Tillgänglighet

Vart Du än befinner dig i världen har du tillgång till vår kompetens och Er personliga handledare. 

Hög kvalitet

Specialpedagoger som arbetar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. ” Tänk att vi har en egen specialpedagog för varje område som vi behöver hjälp med eller utveckla” 

Skräddarsydda lösningar

I samråd med Er ser vi behov och utvecklingsområden. ”Spännande att få vara med om ett nytt koncept, där vi får vara delaktig i utformning av utbildning och handledning. Vi ser bara möjligheter” 

Tidsomptimerat

Inga resor som tar tid, effektivare än vanliga möten.  Man kan använda sin tid på rätt sätt och det vinner jag och verksamheten på.

Kostnadseffektiv

Specialpedagog när Ni behöver det och utifrån Ert behov . ”Först en utbildning, så en handledning sedan tar vi hyresrätt över sommaren och fortsätter där vi slutade i höst igen” 

Miljösmart  

Webbaserad tjänst gör att du bidrar till en bättre miljö samtidigt som du sparar pengar och tid. 

 ”Vi slipper resorna och har ändå vår specialpedagog