Handledning

Handledning ska ta tillvara och lyfta fram styrkan, kreativiteten och de resurser som finns hos individ, grupp och organisation.

Våra specialpedagoger och rektorskollegor har fokus på process- och metodhandledning. För att lära nytt behövs utbildning, för att omsätta kunskap i aktiv handling kan handledning behövas som integrerar teori och praktik.

Vi utgår från ert
 och verksamhetens behov, vilket innebär att ni formulerar er frågeställning som ni vill belysa i er handledning. 

Vid enskilt ärende, barn eller elev bör vårdnadshavare informeras om att detta arbete pågår, även om vi i SPPO arbetar med avidentifierade ärenden.

Kundexempel: Håstaskolan Hudiksvalls Kommun

Upplägg

I abonnemanget ingår teknisk genomgång, högtalare och webbkamera. Det är viktigt att ha bra teknisk utrustning för att verktyget ska fungera så som det är tänkt 

När ni tecknat ett abonnemang får ni tillträde till Ert unika webbaserade arbetsrum. Bara ni och er handledare har access. Inloggningen fungerar som rumsnycklar och gäller för 1-6 personer. 

 I ert digitala rum bygger ni tillsammans med handledaren upp en materialbank ni efterfrågar utifrån ert utvecklingsområde, anpassade filmer, handledningar som spelas in vid varje sittning och som finns tillgänglig för samtliga som ingår i abonnemanget, samt diskussionsunderlag som leder processen framåt. 

Vecka 1
Teknisk
genomgång

30 min

Vecka 2
Uppstart /
handledning

120 min

Vecka 3
konsultation / vägledning

120 min

Vecka 4
Handledning

60 min

Vecka 5
Utvärdering /
Reflektion

60 min

Det digitala rummet

När ni tecknat ett abonnemang för handledning får ni tillträde till ett unikt webbaserat rum hos SPPO. Här delar vi dokument, filmer, litteraturförteckning, aktuell forskning och presentationer.

Det digitala rummet skapar förutsättningar att ta del av det som sägs, även om ni inte är med vid sittningen. Bara ni och er handledare har access till ert rum och det gäller för 1-6 personer. Genom det unika konceptet kommer ni på ett tidseffektivt och geografiskt oberoende sätt vara delaktig och ha närheten till er personliga specialpedagog.

Rummet möjliggör samarbetet i arbetslaget och med er handledare. Ni kan under hela abonnemanget ta del av inspelad handledning som ni haft med er specialpedagogiska handledare. Detta skapar förutsättningar för ett helt arbetslag att ta del av allt material när det passar dig eller verksamheten bäst. 

Ni jobbar aktivt tillsammans med er specialpedagog/rektorskollega i rummet där dokument, filmer, handledning samt löpande anteckningar förs.

I ert digitala rum bygger ni tillsammans med handledaren upp en materialbank som ni formulerat i er frågeställning. Exempel på material som ni kan tillgå i rummet kan vara aktuella artiklar, forskning, filmer, era handledningar som spelas in vid varje sittning, samt diskussionsunderlag. Det blir ett ”levande” rum med aktivitet mellan varje webbaserad handledning. Ni kan teckna långsiktiga mål eller kortsiktiga lösningar, allt anpassat efter Ert behov.

Vid enskilt ärende, barn eller elev bör vårdnadshavare informeras om att detta arbete pågår, även om vi i specialpedagoger online arbetar med avidentifierade ärenden.