Hyresrätt

När ni samarbetar med oss får ni tillträde till ett unikt webbaserat rum där allt material ligger. Det här rummet kan ni sedan teckna ett hyreskontrakt på, vilket möjliggör att ni kan fortsätta ert utvecklingsarbete på egen hand.

Hyresrätt är en tjänst som uppkommit utifrån kundernas behov och önskemål. I rummet är det ni själva i arbetslaget som jobbar vidare. Ni kan när som helst koppla på ett nytt abonnemang för timbanken, handledning eller utbildning och vi fortsätter utvecklingsarbetet där vi slutade eller där behovet är.

I rummet kan ni gå tillbaka till tidigare filmer, dokument, kartläggningar etc. som ni arbetat fram tillsammans med er specialpedagog eller rektorskollega. Repetera, analysera och utveckla.