Om oss

Vi erbjuder specialpedagogisk handledning och rektorsstöd till privata och kommunala förskolor, fritidshem och skolor med flera.

Med en unik onlinetjänst erbjuder vi en modern möjlighet att förebygga, utveckla och effektivisera med er personliga  handledare.

Specialpedagogisk handledning

Specialpedagog med spetskompetens och lång erfarenhet när din organisation fordrar det. 

Vi erbjuder skräddarsydd kostnadseffektiv konsultation, handledning och utbildning online. Vi har ett modernt, tidseffektivt och miljösmart system för att ni ska hitta styrkor och förenade insatser till en god och hållbar utveckling för individ, grupp och organisation.

Riktar sig till dig som arbetar inom barnhälsa, elevhälsa, dig som rektor och biträdande rektor.

Några av våra tjänster i ett abonnemang:

 • Systematisera din verksamhet för tillgänglig utbildning
 • Kartläggning, analys och reflektion
 • NPF (Neuropsykiatriska funktionsvariationer)

Rektorsstöd

Vi erbjuder Rektorsstöd med spetskompetens och lång erfarenhet när du behöver, var du än befinner dig.

Alla framgångsrika rektorer utvecklas av ett rektorsstöd i sitt uppdrag. Du som är nyanställd rektor kommer att möta nya utmaningar i din vardag. Låt dessa bli en möjlighet till utveckling. 

Vi har många års erfarenhet av rektorns roll för ett tydligt ledarskap att inspirera, stödja och utveckla verksamheten.

För samtliga skolformer erbjuder vi behovsanpassat rektorsstöd i realtid – tidseffektivt, miljösmart och tillgängligt i din vardag.

Några av våra tjänster i ett abonnemang:

 • Svåra samtal
 • Organisera din elevhälsa
 • Inspiration och motivation för en tillgänglig utbildning med befintliga medel

Policy

En likvärdig utveckling för alla.  

   Våra värdeord

   • Systematisk
   • Pedagogisk
   • Professionell
   • Orienterad