Pro Bono

Specialpedagoger Online erbjuder dig som vårdnadshavare hjälp utan kostnad. Varje månad utses en familj som får kostnadsfri rådgivning.

– Kan jag hjälpa mitt barn?
– Utvecklas mitt barn normalt?
– Är det för tidigt att söka hjälp?
– Är jag orolig i onödan?
– Vilka rättigheter och skyldigheter har jag som förälder?
– Vilket stöd finns?
– Vart ska jag vända mig?

Förskolan och skolan ska arbeta för en tillgänglig utveckling för ditt barn. Som vårdnadshavare är det lätt att bli osäker när kraven som ställs på ditt barn verkar tuffa att nå. Men kom ihåg att det aldrig är för sent att hjälpa barnet. Var inte rädd att söka hjälp. Här finns inga dumma frågor så våga fråga. Vårt arbete utförs på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Vi arbetar självklart under sekretess. 

Vi omfattas av s14 kap. 1 § socialtjänstlagen och 29 kap 13 § skollagen. Anmälan till socialnämnden vid kännedom eller misstanke att ett barn far illa.

varför behöver just er familj hjälp?

Fyll i formuläret och motivera varför just er familj behöver hjälp av oss på Specialpedagoger online. Varje månad utser vi en familj som får kostnadsfri rådgivning.

Vi raderar ditt meddelande direkt efter att vi har läst igenom det, så den information du lämnar kommer inte att lagras i våra datasystem.