Timbanken

Med Timbanken abonnerar du på en av våra specialpedagoger eller rektorskollegor under 20 timmar per termin. Det gör att du har tillgång till kompetensen när du behöver den, utan att behöva anställa någon.

Timbanken är ett fiffigt sätt att få tillgång till en erfaren specialpedagog eller rektorskollega. Här köper du ett abonnemang som innefattar 20 onlinetimmar under en termin med en av våra specialpedagoger eller rektorskollegor

Syftet med timbanken är att på ett enkelt, långsiktigt och tidseffektivt sätt lösa dina utvecklingsområden i vardagen. Timbanken kan till exempel vara ett alternativ för att hantera akut problematik eller för att få en specialpedagogisk kompetens eller rektorskollega med på elevhälsomöten. 

Upplägg

Med ett Timbanks-abonnemang är det du själv som bestämmer när du vill utnyttja dina timmar. Du går bara in och bokar passande tider i en gemensam kalender.  

Timmarna i Timbanken är giltiga under en termin, alltså från augusti till december eller från januari till juni. Eventuella kvarvarande timmar efter terminens slut förfaller, så glöm inte bort att boka upp alla dina timmar.  


Kontaktformulär


Tidsbokning

20 timmar / termin


Onlinemöte


Fortsatt samarbete med sppo