Utbildning

Utbildning för dig och ditt arbetslag – behovsanpassad och skräddarsydd. Vi skapar ett gemensamt synsätt, kunskap och inspiration i din verksamhet.

Onlineutbildningen är webbaserad och sker i realtid med en av våra specialpedagoger eller rektorskollegor när ni behöver det. Utbildningen kan vara inkörsporten till ett långt och hållbart samarbete med SPPO.

Utbildningar

Tillgänglig utbildning
Öka din förståelse för hur en inkluderande lärmiljö skapar förutsättningar för barnets/elevens utveckling. Från teoretisk förståelse till pedagogiska konsekvenser och pedagogiska strategier.

Förstå Se Handla
Pedagogiska strategier, insatser och hjälpmedel. Visuellt stöd för att ge och bearbeta information, samtalstekniker med visuellt stöd.

NPF
Vi möter många olika barn i förskola och skola. En del har diagnos ADHD eller inom autismspektrat, andra har ingen diagnos men stora svårigheter i sin lärmiljö ändå. Hur möter vi dessa barn och ungdomar på bästa sätt?

AKK
Alternativ och kompletterande kommunikation. Utifrån barnets/ elevens behov och förutsättningar.  Att kommunicera är en mänsklig rättighet. Alla kan kommunicera men inte tala.

Ni har också möjlighet att söka vår spetskompetens inom områden som:
Extra anpassningar och särskilt stöd, bedömning/måluppfyllelse, didaktik, lekens betydelse för lärande, barnets utveckling, motorik, lärmiljöns utformning för lärande, struktur i vardagen, hjälpmedel som underlättar, grupputveckling, lärstilar, specifika funktionsnedsättningar eller någon form av kunskapshinder.