Aktuellt

Nu är utbildningspaketet färdigt!

Här är senaste det senaste för läroplattformen
Språkets betydelse för lärande

Dags att få upp ögonen för digital kompetensutveckling
Ett helhetsgrepp kring språkets betydelse som du processar i din verksamhet
Med hjälp av digitala verktyg blir kontinuerligt lärande mer lättillgängligt
Forskningen säger att…
10 % av lärandet sker genom extern kompetens
20% Sker inom den egna organisationen
70% av lärandet sker på jobbet i det dagliga arbetet
VI måste bara lära oss att ta till vara på den kompetensen och erfarenheten
I utbildningspaketet finner ni allt för att påbörja arbetet imorgon!
Ni inleder utvecklingsarbetet med en självskattning, därefter 6 moment med film
och reflektionsfrågor som riktas till dig som pedagog, samt till arbetslaget
Från individ, till grupp och organisation

Teman i i filmpaketen
– De första fem viktiga åren
– Pedagogen
– Språkutveckling
– Språkets betydelse
– Flerspråkighet
– Språkets roll i leken
– Språksamtal
– Högläsning
– När språket inte utvecklas som förväntat
– Kommunikativa utmaningar
– Kartläggning
– Språklig förebild
– Språkutvecklande lärmiljö
– Språkutvecklande aktiviteter
– Språkstimulerande material
– Inspiration hämtat från förskolor i norr-söder