VÅRT ERBJUDANDE

Hur kan vi hjälpa er?

SPPO är ett team av behöriga rektorer, psykolog och specialpedagoge med spetskompetens och lång erfarenhet. Med en unik onlinetjänst erbjuder vi skräddarsydda lösningar för Dig!


Vi riktar oss till dig som arbetar inom förskola, grundskola, gymnasium, familje- och ungdomshem eller vuxenutbildning.

Rektorskollega Online

Vi riktar oss till dig som nyligen påbörjat ett rektors- eller biträdande rektorsuppdrag men också till dig som arbetat som skolledare några år.

Psykolog Online
Som psykolog i förskola/ skola är vissa fält inom psykologin av större betydelse än andra. Hälsofrämjande och Förebyggande med utbildningsmålen som fokus.

Specialpedagoger Online

Vi riktar oss till dig som arbetar inom barn- och elevhälsa, pedagog, pedagogiskresurs, specialpedagog, rektor eller biträdande rektor.