SPECIALPEDAGOG ONLINE

Få hjälp av en specialpedagog med spetskompetens och lång erfarenhet när din organisation fordrar det. 

Vi erbjuder skräddarsydd kostnadseffektiv konsultation, handledning och utbildning online. Vi har ett modernt, tidseffektivt system för att ni ska hitta styrkor och förenade insatser till en god och hållbar utveckling för individ, grupp och organisation.

Vi riktar oss till dig som arbetar inom barn- och elevhälsa, pedagog, specialpedagog, rektor eller biträdande rektor. Med våra tjänster erbjuder vi skräddarsydd konsultation, handledning och utbildning eller varför inte en timbank? Tillsammans med oss hittar ni styrkor och förenade insatser till en god och hållbar utveckling för individ, grupp och organisation.

 

Nedan listar vi våra tjänster som ingår i ett abonnemang.

Våra tjänster

Konsultation

När behovet dyker upp och du behöver stöd för att hantera akut problematik, kan du med kort varsel söka denna tjänst. En konsultation på 60 minuter kan räcka för att se behovet och upptäcka möjligheter som kan säkra kvalitet, effektivitet och värdeskapande för ditt uppdrag och verksamhet.

Handledning

Ska ta tillvara och lyfta fram styrkan, kreativiteten och de resurser som finns i verksamheten.
Våra specialpedagoger har fokus på process- och metodhandledning. För att lära nytt behövs utbildning, för att omsätta kunskap i aktiv handling kan handledning behövas som integrerar teori och praktik.

Utbildning

För dig och ditt arbetslag – behovsanpassad och skräddarsydd. Utbildningen kan vara inkörsporten inför ett förändringsarbete eller utveckling för att hantera komplexiteten i vardagens utmaningar.

·    Webbaserad utbildning i realtid till arbetslaget. Kompetenshöjning och riktade insatser inom just ert unika behov inför vardagens utmaningar.

Processledning
Leda och utveckla processer i din verksamhet. Kartlägga behovet, skapa dokument, som tydliggör roller, ansvar, uppdrag och befogenheter, samt starta och genomföra processer för utveckling som en del i det systematiska kvalitetsarbetet. Underlag och strukturer för att kunna starta förankringsarbetet och processerna i personalgruppen, elevrådet, föräldraföreningen osv. 
Timbank
Syftet med timbanken är att på ett enkelt, tillgängligt, tidseffektivt och hållbart sätt lösa dina behov och utvecklingsområden i vardagen. Tiden i timbanken kan användas för mentorskap, stöd i din utveckling eller för att skapa tydliga, smarta och användbara processer i vardagsarbetet. Tillsammans utvecklar vi ett upplägg som passar dina behov och din verksamhet.