Rektorskollega ONLINE

Få hjälp av en rektorskollega med spetskompetens och lång erfarenhet när din organisation fordrar det. 

Vi erbjuder skräddarsydd kostnadseffektiv konsultation, mentorskap, processtöd samt processledning online. Vi har ett modernt, tidseffektivt system för att ni ska hitta styrkor och förenade insatser till en god och hållbar utveckling för individ, grupp och organisation.

Vi riktar oss till dig som nyligen påbörjat ett rektors- eller biträdande rektorsuppdrag men också till dig som har arbetat som skolledare några år.
 

Nedan listar vi våra tjänster som ingår i ett abonnemang.

Våra tjänster

Konsultation
När behovet dyker upp och du behöver stöd för att hantera akut problematik, kan du med kort varsel söka denna tjänst. En konsultation på 60 minuter kan räcka för att se behovet och upptäcka möjligheter som kan säkra kvalitet, effektivitet och värdeskapande för ditt uppdrag och verksamhet. 
Mentorskap
Behöver du som rektor stöd i din utveckling och hjälp att utforska behoven, önskningarna, förmågorna, motivationen och tanke-processerna för att kunna driva utvecklingsarbete, skapa hållbara och långsiktiga förändringar i din verksamhet. 
Processtöd
Rektor ansvarar för kvaliteten och resultaten på skolan. I ansvaret ingår också att alla elever har rätt att få undervisning av god kvalitet i en trygg miljö. Systematiskt kvalitetsarbete med årshjulets processer ger goda förutsättningar för att nå en effektiv verksamhet med kvalitetsutveckling och värdeskapande. Rektorskollegor online kan vara ett processtöd i vardagsarbetet. Vi utgår från ditt och verksamhetens behov.
Processledning
Leda och utveckla processer i din verksamhet. Kartlägga behovet, skapa dokument, som tydliggör roller, ansvar, uppdrag och befogenheter, samt starta och genomföra processer för utveckling som en del i det systematiska kvalitetsarbetet. Underlag och strukturer för att kunna starta förankringsarbetet och processerna i personalgruppen, elevrådet, föräldraföreningen osv. 
Timbank
Syftet med timbanken är att på ett enkelt, tillgängligt, tidseffektivt och hållbart sätt lösa dina behov och utvecklingsområden i vardagen. Tiden i timbanken kan användas för mentorskap, stöd i din utveckling eller för att skapa tydliga, smarta och användbara processer i vardagsarbetet. Tillsammans utvecklar vi ett upplägg som passar dina behov och din verksamhet.