PSYKOLOG ONLINE

Få hjälp av en psykologkollega med spetskompetens och lång erfarenhet när din organisation fordrar det. 

Vi erbjuder skräddarsydd kostnadseffektiv konsultation, handledning och utbildning online. Vi har ett modernt, tidseffektivt och miljösmart system för att ni ska hitta styrkor och förenade insatser till en god och hållbar utveckling för individ, grupp och organisation.
Vi riktar oss till dig som nyligen påbörjat ett rektors- eller biträdande rektorsuppdrag men också till dig som arbetat som skolledare några år men behöver en konsultation, mentor, processtöd, processledning eller processledning i något ärende för att utveckla din ledarskicklighet och verksamhet.
 
Nedan listar vi våra tjänster som ingår i ett abonnemang.

Våra tjänster

Handledning / Mentorskap

Behöver du som rektor stöd i din verksamhet önskningarna, förmågorna, motivationen och tankeprocesserna för att kunna driva utvecklingsarbete, skapa hållbara och långsiktiga förändringar i din verksamhet.

Utbildning

För dig och ditt arbetslag – behovsanpassad och skräddarsydd. Utbildningen kan vara inkörsporten inför ett förändringsarbete eller utveckling för att hantera komplexiteten i vardagens utmaningar.

·    Webbaserad utbildning i realtid till arbetslaget. Kompetenshöjning och riktade insatser inom just ert unika behov inför vardagens utmaningar.

Konsultation

När behovet dyker upp och du behöver stöd för att hantera akut problematik, kan du med kort varsel söka denna tjänst. En konsultation på 60 minuter kan räcka för att se behovet och upptäcka möjligheter som kan säkra kvalitet, effektivitet och värdeskapande för ditt uppdrag och verksamhet.