Samsyn är basen.

För åtta år sedan, 1 juli 2011, trädde den ”nya ” skollagen i kraft. I den infördes en samlad elevhälsa – med krav på tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog, kurator och personal med specialpedagogisk kompetens. Elevhälsan skulle arbeta hälsofrämjande och förebyggande och det åtgärdande tonas ned. Skolinspektionen ser elevhälsan som Läs mer…