Samsyn är basen.

För åtta år sedan, 1 juli 2011, trädde den ”nya ” skollagen i kraft. I den infördes en samlad elevhälsa – med krav på tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog, kurator och personal med specialpedagogisk kompetens. Elevhälsan skulle arbeta hälsofrämjande och förebyggande och det åtgärdande tonas ned. Skolinspektionen ser elevhälsan som Läs mer…

Vår nya tjänst för hösten

SPPO erbjuder nu möjligheten att tillgå en Rektorskollega lång erfarenhet när du behöver, var du än befinner dig! Utvecklas, ställ frågor, stimuleras och inspireras tillsammans med din rektorskollega!Rektorns roll har vuxit och han/ hon skall ha järnkoll på sin verksamhet, ekonomi, besitta mod och kärlek. Rörligheten bland lärare och rektorer Läs mer…