För åtta år sedan, 1 juli 2011, trädde den ”nya ” skollagen i kraft. I den infördes en samlad elevhälsa – med krav på tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog, kurator och personal med specialpedagogisk kompetens. Elevhälsan skulle arbeta hälsofrämjande och förebyggande och det åtgärdande tonas ned.

Skolinspektionen ser elevhälsan som ett problem på många skolor. Den är en av de saker som oftast kritiseras i den prioriterade tillsynen.

I dagens nummer av Hudiksvalls Tidning skriver Eva Hjörne, professor i pedagogik vid Göteborgs universitet: Elevhälsa behöver bli hela skolans angelägenhet, inte bara ett team med olika professioner. Man måste samverka med den pedagogiska personalen och eleverna ska också ha ett inflytande.

Det finns reglerat i skollagen vad som ska ingå i elevhälsan, men hur mycket pengar som varje kommun satsar på elevhälsan varierar stort.

Eva Hjörne pratar om att vända på perspektivet, att det är lärarna som behöver stöd.
– Det är så mycket olikhet representerad i klassrummet, så det är en enorm utmaning för läraren att genomföra sina lektioner, ha kontakt med sina elever och kanske våga pröva nya pedagogiska grepp. Det är ingen kritik om att lärarna inte klarar sin uppgift, snarare tvärtom. Det behöver bli mer synliggjort att de behöver mer stöd, hjälp och resurser för att genomföra det de är ålagda att göra. Och om man ensidigt säger att det är fel på eleven, då fastnar man i en återvändsgränd, säger hon.

Elevhälsan kan vara en väldigt viktig resurs som stödjer lärarna att klara av den anpassning av undervisningen som eleverna behöver. Det blir lätt så att man pratar om att vissa elever behöver särskilt stöd, men det går att göra mycket i klassrummet som gagnar alla.

Utveckla Er verksamheten och skapa en tillgänglig lärmiljö tillsammans med oss i SPPO!

Kategorier: Uncategorized

0 kommentarer

Lämna ett svar

Platshållare för profilbild

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

tio − 7 =